Information Risk Management

Organisaties beschikken over informatie die op allerlei manieren en op verschillende plaatsen is opgeslagen. Met u bepalen we welke informatie uw organisatie gebruikt in uw processen en systemen. We bepalen de waarde van de informatie en welk risico uw organisatie loopt als de informatie onbedoeld openbaar komt, onbedoeld wordt gewijzigd of niet meer beschikbaar is.
Met de Information Risk Management (IRM) diensten zorgen we er voor dat u uw informatie risico’s kent en beheerst. Samen beoordelen we welke wet- en regelgeving voor u relevant en welke informatie voor uw organisatie waardevol is. Op een pragmatische manier kunt u de risico’s verlagen naar het gewenste niveau.

Er kunnen verschillende soorten risicoanalyses worden uitgevoerd, zoals:


Als de risico’s en de bedreigingen duidelijk zijn kunnen we samen maatregelen selecteren om: