Cybersecurity

Uitwisseling en opslag van informatie binnen en tussen organisaties wordt steeds complexer. Cybercriminelen krijgen daardoor meer mogelijkheden om kwetsbaarheden in de beveiliging van uw computers en gegevensuitwisselingen te misbruiken. Aan de andere kant worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatietechnologie en internet.

Met een holistische aanpak analyseren we deze cyber risico’s die uw processen, technologie en mensen kunnen introduceren. Samen bepalen de digitale footprint van uw organisatie:


Rekening houdend met wetgeving die voor uw van toepassing is (zoals Privacywetgeving) stellen we het risico vast dat uw organisatie wil lopen. Samen selecteren we pragmatische maatregelen om het cyber risico op het gewenste niveau te krijgen. Zoals:


Tijdens projecten bepalen we samen een aanpak om nieuwe technologie veilig te implementeren in de cyberspace. Samen selecteren we technieken en maatregelen die passen bij het risicoprofiel van uw organisatie.