Diensten

Secure Software Development

Software ontwikkeling is vaak vooral gericht op het ontwikkelen van functionaliteit. Of mag ik u feliciteren dat beveiliging bij u een integraal onderdeel is van het ontwikkelproces? Beveiligingsmaatregelen moeten nog wel eens aan het einde van het project worden ingebouwd. Terwijl iedereen het over eens is dat het inbouwen van beveiliging in software in elke fase van het project de norm moet zijn. Samen voeren we een analyse uit op uw ontwikkeltraject en zorgen voor het inbouwen van security in elke fase van uw projecten.

Lees meer

Cybersecurity

Bedrijven krijgen steeds meer verbindingen met het internet en beschikken over meer gegevens. Hebt u een idee op hoeveel manieren uw informatie is op te vragen? Bijna dagelijks lezen we een bericht dat informatie van een organisatie is uitgelekt door fouten of een aanval van hackers. Dat kan de reputatie van uw organisatie ernstig schaden. Samen kunnen wij een assessment uitvoeren om cyber risico’s in kaart te brengen en de passende maatregelen te implementeren.

Lees meer

Information Risk Management

Weet u welke informatie binnen uw organisatie waardevol is? Uw informatie kan voor uw concurrenten waardevol zijn of wet- en regelgeving kan bepalen dat uw informatie waardevol is. Uw informatie is het uitgangspunt voor een information risk assessment. Aan de hand van de inschatting van het schadebedrag, de bedreigingen en kwetsbaarheden bepalen we het huidige risico profiel. Samen bepalen we welke risico u wilt en mag lopen en welke verbeteringen nodig en de wijze van implementatie.

Lees meer

Informatiebeveiliging en Privacy

Hoe zorgt u er voor dat uw (privacy) informatie niet onbedoeld openbaar wordt gemaakt, wordt gewijzigd of niet meer beschikbaar is? Laten we samen analyseren hoe u de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw informatie kunt beschermen. Aan de hand van principes van veilige architectuur beoordelen we de manier waarop uw organisatie informatie gebruikt en bewaard. Daarna implementeren we pragmatisch maatregelen om te komen tot veilige processen die ook werkbaar blijven.

Lees meer

Coaching en training

Door de verdergaande digitalisering hebben organisaties behoefte aan meer kennis om de risico’s te beheersen. Wilt u een ook een informatiebeveiliger in dienst nemen? We kunnen samen een coaching- en trainingstraject uitstippelen voor een snelle start voor uw nieuwe medewerker. We dragen kennis over en stellen een plan op om informatiebeveiliging binnen uw organisatie in te richten. Ook kan met training on the job specifiek kennis worden overgedragen zoals het uitvoeren risicoanalyse binnen uw software ontwikkeling.

Lees meer